Mesačná súťaž

Každý mesiac budete mať možnosť zapojiť sa do mesačnej súťaže. Nezáleží na tom či ste profesionálny fotograf alebo fotenie je len vašim koníčkom. Súťaž, bude otvorená pre všetkých, ktorí sa radi zabavia :). 

ako to bude prebiehať

Začiatkom každého mesiaca zverejním aktuálnu tému súťaže a rovnako aj podmienky. Súťaž bude trvať do posledného dňa daného mesiaca (do polnoci). 

HLAVNÉ BODY SÚŤAŽE:

  • zabaviť sa! :)

  • súťaž je prístupná pre všetkých (celosvetovo)

  • neplatí sa žiadny poplatok za pridanie fotografie

  • fotky nesmú byť upravené zakúpenými filtrami ak nebude inak uvedené (presety, štetce, overlays a podobne)

  • musí to byť vaša vlastná práca 

  • možete prispieť aj fotkou, ktorá bola vytvorená pre klienta 

  • občas sa objavia aj vecné výhry (online konzultacie, úprava vašej fotky a pod.)

  • prvé tri výherné fotografie budú odmenené odznakom (odznak uznania, viď nižšie)